PRZEWODNIK PO WPISACH ...

2017-04-01

PRIMA APRILIS
Prima (dies) aprilis  oznacza dokładnie:
pierwszy  (dzień)  kwietnia

Dzień ten w tradycji jest dniem humoru i oszukiwania.
Z tym oszukiwaniem to oczywiście należy bardzo uważać, co nie znaczy żeby całkiem z niego zrezygnować. W tym dniu nikt nie obraża się za drobne kłamstewka.               Dobry żart tynfa wart     2017-03-26

60 ROCZNICA PODPISANIA TRAKTATÓW RZYMSKICH25 marca 1957 roku w Rzymie podpisy pod dokumentami powołującymi Europejską Wspólnotę Gospodarczą złożyli przywódcy 6 państw:
Francji, Republiki Federalnej Niemiec, Włoch, Belgii, Holandii i Luksemburga.
Podpisane Traktaty Rzymskie stały się podwaliną dzisiejszej Unii Europejskiej.


2017-03-23

KROKUSY


KROKUS  albo  SZAFRAN  to kwiaty z rodziny kosaćcowatych. Znanych jest ponad 80 gatunków tych uroczych kwiateczków. Uprawianych jest około 30 gatunków.

2017-03-20

PIESKI MAŁE DWA


Pieski to bardzo towarzyskie zwierzątka. Lubią nie tylko towarzystwo człowieka ale swoich kumpli ... 

2017-03-16

SROKAPtak o smukłej sylwetce i długim ogonie z charakterystycznym czarno-białym upierzeniem.  Pod względem wielkości sroka jest ptakiem mniejszym od wrony i dorównuje gołębiowi.

2017-03-09

KOTEKPrzechodząc  ulicą  Warszawską  w  Kielcach  zobaczyłam kotka. Nie był spłoszony, nie uciekał tylko przyglądał mi się ciekawie. Nie spieszyłam się,  więc postanowiłam się z nim zaprzyjaźnić.  

2017-03-01

Franciszek: Wielki Post to czas pielgrzymki nadziei ~~ KAI~~
O Wielkim Poście jako pielgrzymce nadziei mówił dziś papież podczas audiencji ogólnej. Jego katechezy środowej na placu św. Piotra wysłuchało dziś ponad 10 tys. wiernych. Prezentujemy tekst papieskiej katechezy w tłumaczeniu na język polski:
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiaj, w Środę Popielcową wkraczamy w okres liturgiczny Wielkiego Postu. A ponieważ trwa cykl katechez o chrześcijańskiej nadziei, chciałbym wam dzisiaj przedstawić Wielki Post jako pielgrzymkę nadziei.

Rzeczywiście taka perspektywa staje się natychmiast oczywista, jeśli pomyślimy, że Wielki Post został ustanowiony w Kościele jako czas przygotowania do Wielkanocy, a zatem cały sens tego okresu czterdziestu dni czerpie światło z tajemnicy paschalnej, ku której jest ukierunkowany. Możemy sobie wyobrazić Zmartwychwstałego Pana, który wzywa nas, byśmy wyszli z naszych ciemności, a my wyruszamy w pielgrzymce do Niego, będącego Światłem. Wielki Post to pielgrzymka ku Jezusowi Zmartwychwstałemu. Wielki Post to czas pokuty, a także umartwienia, ale nie jest celem samym w sobie, lecz służącym temu, abyśmy zmartwychwstali z Chrystusem, abyśmy odnowili naszą tożsamość chrzcielną, to znaczy narodzili się na nowo „z wysoka”, z Bożej miłości (por. J 3,3). Dlatego właśnie Wielki Post jest ze swej natury czasem nadziei.

Aby lepiej zrozumieć, co to oznacza musimy odwołać się do fundamentalnego doświadczenia wyjścia Izraelitów z Egiptu, opowiedzianego w Biblii w Księdze noszącej tę nazwę: Wyjścia. Wszystko zaczyna się od sytuacji niewoli w Egipcie, od ucisku, pracy przymusowej. Ale Pan nie zapomniał o swoim ludzie i swojej obietnicy: powołał Mojżesza i ramieniem pełnym potęgi wyprowadził Izraelitów z Egiptu i poprowadził ich przez pustynię ku ziemi wolności. Podczas tej pielgrzymki z niewoli ku wolności, Pan dał Izraelitom prawo, aby ich wychować do miłowania Go, jedynego Pana i miłowania siebie nawzajem jak bracia. Pismo Święte ukazuje, że wyjście jest długie i żmudne: symbolicznie trwa 40 lat, to znaczy tyle, ile trwa życie jednego pokolenia. Pokolenia, które w obliczu doświadczenia pielgrzymki stale ma pokusę opłakiwania Egiptu i cofnięcia się wstecz. Również my wszyscy znamy pokusę, by cofnąć się wstecz! Ale Pan jest wierny, a ci biedni ludzie, prowadzeni przez Mojżesza, dochodzą do Ziemi Obiecanej. Cała ta pielgrzymka odbywa się w nadziei: nadziei na dotarcie do Ziemi, i właśnie w tym sensie jest „wyjściem” wyjściem z niewoli ku wolności. A te czterdzieści dni także dla nas wszystkich są wyjściem z niewoli grzechu do wolności spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Każdy krok, każdy trud, każde doświadczenie, każdy upadek i każde powstanie, wszystko ma sens tylko w zbawczym planie Boga, który chce dla swego ludu życia, a nie śmierci, radości, a nie bólu.

Pascha Jezusa jest jego wyjściem, poprzez które otworzył nam drogę do osiągnięcia życia w pełni, wiecznego i błogosławionego. Aby otworzyć tę drogę, to przejście, Jezus musiał ogołocić się ze swej chwały, upokorzyć się, stać się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Otworzenie nam drogi do życia wiecznego kosztowało Go całą Jego krew, a dzięki Niemu jesteśmy zbawieni z niewoli grzechu. Ale nie znaczy to, że On uczynił wszystko, a my nic nie musimy zrobić; że On przeszedł przez krzyż, a my „pojedziemy do nieba karetą”. To nie tak. Nasze zbawienie jest z pewnością Jego darem, ale ponieważ jest to historia miłości, domaga się miłości, domaga się naszego „tak” i naszego udziału, jak nam to ukazuje nasza Matka Maryja, a po niej wszyscy święci.

Wielki Post żyje tą dynamiką: Chrystus nas poprzedza swoim wyjściem, a my przemierzamy pustynię dzięki Niemu i idąc za Nim. On był za nas kuszony i pokonał Kusiciela dla nas, ale my także musimy wraz z Nim stawić czoła pokusom i je pokonać. On nam daje wodę żywą Swego Ducha, a do nas należy czerpanie z jej źródła i picie, w sakramentach, w modlitwie, w uwielbieniu. On jest światłem, które przezwycięża ciemność, a od nas wymaga się, byśmy podsycali mały płomień, jaki został nam powierzony w dniu chrztu.

W tym sensie Wielki Post jest „sakramentalnym znakiem naszego nawrócenia”. Kto podejmuje drogę wielkopostną, zawsze znajduje się na drodze nawrócenia. Wielki Post jest „sakramentalnym znakiem naszego nawrócenia”, naszej pielgrzymki od niewoli ku wolności, którą zawsze trzeba ponawiać. Jest to niewątpliwie pielgrzymka trudna i tak powinno być, bo miłość wymaga trudu, ale jest to pielgrzymka pełna nadziei. Powiedziałbym więcej: wielkopostne wyjście jest pielgrzymką, w której kształtuje się sama nadzieja. Wysiłek przejścia przez pustynię - wszystkie próby, pokusy, złudzenia i miraże - wszystko to służy ukształtowaniu silnej, niezłomnej nadziei, na wzór nadziei Dziewicy Maryi, która pośród ciemności męki i śmierci swego Syna nadal wierzyła i miała nadzieję na Jego zmartwychwstanie, w zwycięstwo miłości Boga.

Z sercem otwartym na tę perspektywę wkraczamy dziś w Wielki Post. Czując się częścią świętego ludu Bożego, z radością rozpoczynamy dzisiaj tę pielgrzymkę nadziei. Dziękuję.

2017-02-12

WALENTYNKI
Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później.


Jolanta Kotwica2017-02-09

MAMY i DZIECI


Zdjęcia zrobione były w jednym ze słowackich Ogrodów Zoologicznych

Moi Kochani, przyszedł czas, że podjęłam decyzję o zamknięciu możliwości komentowania na blogu. Posty będą umieszczane regularnie i udostępniane na fb. Wszystkich, którzy chcą komentować zapraszam na strony mojego profilu:

Jolanta Kotwica

2017-02-06

PONIDZIECiuchcia Express Ponidzie liczy prawie 100 lat i sięga i wojny światowej. Początkowo były to linie frontowe (Rollbahn) austro-węgierskiej armii, których budowa ukończyła się jeszcze w 1914 roku. Największe przewozy pasażerskie i towarowe zanotowano na tej linii w 1966 r., później następował systematyczny ich spadek. Ostatecznie regularnych na świętokrzyskich trasach kolejki wąskotorowej zawieszono w lutym 1993 roku. Obecnie skrócona do 30 km linia obsługuje jedynie ruch turystyczny.Wyruszając ze stacji Jędrzejów-Wąski najpierw mijamy malownicze krajobrazy Płaskowyżu Jędrzejowskiego, potem meandrami Nidy przemierzamy uroczą i niezmienioną przez człowieka dolinę Nidy. Potem mijamy wzniesienia Garbu Pińczowskiego, by ostatecznie dotrzeć do samego Pińczowa. Ciuchcią pokonujemy 30 km. Wycieczka jest naprawdę piękna.

2017-02-03

SZOPKA POLSKA


KABARET  WARIACI.pl
~~  rodem z Kielc  ~~

KUMAN  ~~  Leszek Kumański  (K)
GENOWEFA  PIGWA ~~  Bronek Opałko  (P)


Rozmowy jak najbardziej kontrolowane ...

2017-01-27

SZEWSKI BLUE PIĄTEK


KABARET  WARIACI.pl
~~  rodem  z  Kielc  ~~

KUMAN  ~~  Leszek Kumański (K)
GENOWEFA PIGWA  ~~  Bronek Opałko  (P)
Rozmowy  jak  najbardziej  kontrolowane  ...

2017-01-23

MIEDZIANA GÓRA - Tor samochodowy "KIELCE"Dawna  DK - 74 i dawny tor wyścigowy

Znajdujący się tuż obok drogi K-74 Kielce- Łódź w Miedzianej Górze tor wyścigowy to drugi po poznańskim obiekt służący do organizacji sportów motorowych i wyścigów samochodowych w Polsce. Jego budowa miała miejsce w latach 1977-1978, a prace budowlane rozpoczął Automobilklub Kielce.W kolejnych latach obiekt został rozbudowany.


2017-01-02

BŁAZENKIBłazenki  albo  ryby ukwiałowe  żyją w znakomitej symbiozie z ukwiałami chroniąc się wśród ich macek.

2017-01-01

NOWY ROK

Szczęśliwego  Nowego  Roku!

*
Nie odpowiadałam na komentarze, bo gościłam swoje wnuki. Wnuki oczywiście zajęły babciny komputer i czas tak, że nie mogłam wiele zrobić.
Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za miłe komentarze :)))