2016-05-29

JAWOR czy PLATAN

Jawor to nasz największy rodzimy klon i zarazem największy przedstawiciel swojego gatunku. W dawnej polszczyźnie nazw 'jawor'  i  'platan'  używano zamiennie. Oficjalna nazwa botaniczna drzewa to  Acer pseudoplatanus  tłumacząc z łaciny 'klon fałszywy platan'. Co rozwiązuje zagadkę nazwy? - kora jaworu łuszczy się tafelkowato podobnie jak u platana.

2016-05-08

Wesołe koziołki w Tokarni


Muzeum  Wsi  Kieleckiej  w  Tokarni to park Etnograficzny, który skupia zabytkowe obiekty budownictwa drewnianego.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni powołano w 1976 roku. Jak w każdym dobrym gospodarstwie w skansenie są zwierzęta. Dzisiaj zapraszają wesołe koziołki...